Chiro Kuurne Sint-Michiel is een semi-gemengde groep. Er zijn jongens- en meisjesafdelingen met uitzondering van de keti's en aspi's die gemengde groepen zijn. Alle activiteiten zoals een oudersfeest, een dia-avond, het bivak worden samen georganiseerd. De lokalen bevinden zich in het jeugdcentrum van Kuurne waar ook andere jeugdbewegingen als de KSJ en KSA een plaatsje hebben. De Chirowerking vindt plaats op zondagnamiddag. Voor de jongste afdelingen (Kiekeboe's, Ribbels, Speelclub jongens, Speelclub meisjes, Kwiks en Rakkers) is dit van 14.00 uur tot en met 17.00 uur. De oudste afdelingen (Tippers, Toppers, Keti's en Aspi's) hebben werking tot 18.00 uur.

PRAKTISCHE INFO

žžHet lidgeld voor een jaartje Chiro Kuurne Sint-michiel bedraagt €25. Dit bedrag dekt de verzekering en de werkingskosten.
Alle afdelingen krijgen tijdens de werking een drankje en brengen daarvoor iedere zondag €0,50 mee.
Een Chiro-uniform bestaat uit een beige korte broek of rok, een rode t-shirt en een blauwe chirosweater. Deze kunnen besteld worden bij de uniformverantwoordelijken.
Heb je informatie nodig dan kan je altijd bij de groepsleiding of de volwassen begeleiders terecht.
Het jaarlijkse bivak vindt altijd plaats van 21 tot en met 31 juli.

Rekeningnummer Chiro Kuurne Sint-Michiel: BE49 9731 2253 4171OVER CHIROJEUGD VLAANDEREN

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en België. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt. De Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen, zonder onderscheid. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is meer nog dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode).

Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan een jeugdbeweging: Chiro!